Advokatfirma Bergli er 5 år

Det er i disse dager 5 år siden jeg startet egen advokat- og rådgivningsvirksomhet rettet mot fast eiendom, med særlig fokus på transaksjoner.

Det har gått bra.

Markedet har i de siste årene vært preget av høy aktivitet, og jeg har fått gleden av å være involvert i en rekke spennende transaksjoner og prosjekter.

Fjoråret og inneværende år har vært særlig hektisk.  I 2016 var Advokatfirma Bergli rådgiver for kjøper eller selger i over 30 eiendomstransaksjoner. Hittil i 2017 har firmaet hatt oppdrag i mer enn 20 avsluttede transaksjoner, og med et stort antall pågående transaksjoner og prosjekter som skal avsluttes frem mot nyttår.

Status etter 5 år er at jeg har vunnet erfaring fra mer enn 100 eiendomstransaksjoner i firmaets levetid. Selv om underliggende eiendomsverdier sier lite om omfang og kompleksitet på arbeidet som har vært nedlagt i sakene, kan det gi et lite innblikk i min rådgivningsvirksomhet at samlet underliggende eiendomsverdi i transaksjonene i 2016 alene passerte NOK 5,4 milliarder.

Jeg har vært privilegert som har fått jobbe med hyggelige og interessante mennesker og kan bare takke for den omfattende tillitt og positivitet som jeg har møtt fra alle kunder, advokatkolleger og andre aktører i den profesjonelle eiendomsbransjen.